ஹூன்டாயின் அடுத்த மாபெரும் கார் … அசத்தல் அம்சத்துடன் இந்தியாவில் ..!!

இந்தியாவில் ஹூன்டாய்  நிறுவனம் தனது நிறுவனத்தின் புதிய காரை அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஹூன்டாய் நிறுவனம் தனது நிறுவனத்தின் புதிய எலான்ட்ரா காரை இந்தியாவில்…

ஹூன்டாய் நிறுவனத்தின் அடுத்த படைப்பு … இந்தியாவில் அடுத்த மாதம் ..!!

ஹூன்டாய் நிறுவனத்தின் புதிய காரின் விற்பனை மற்றும் முன்பதிவு குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.  இந்தியாவில் ஹூன்டாய் நிறுவனத்தின் புதிய காரான எலான்ட்ரா…