உலக அஞ்சலக தினத்தின் வரலாறும்…. அதன் முக்கியத்துவமும் பார்க்கலாம் வாங்க…!!

செல்போன் வருவதற்கு முன்னதாக மக்கள் தொலைதொடர்பு சாதனமாக கடிதங்களை தான் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகின் எந்த பகுதிகளில் இருந்தாலும் கூட செல்போன் மூலமாக குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ நலம் விசாரித்து வருகிறோம். ஆனால் செல்போன் பயன்பாடு வருவதற்கு முன்னதாக கடிதங்கள்…

Read more

Other Story