சிவபெருமான் யாருடைய மகன்..? அனைவர்க்கும் ஒரு புரிதலை உண்டாக்கிய நாரதர்..!!!

சிவனின் தந்தை யார் என்று தெரியுமா..? சிவன் யார் பெற்ற மகன் என்பதை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.. சிவனை அனைவரும் முதன் முதலில்…