பெட்ரோல் விலை…! ”கூடவும் இல்லை”…. ”குறைவும் இல்லை”…. எதிர்பார்ப்பில் வாகன ஓட்டிகள் ..!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயர்ந்துடுச்சு….. உயர்ந்துடுச்சு…. புலம்பவிடும் விலை…. கடுப்பில் வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த…

பெட்ரோல் – டீசல் விலை…! உயரவும் இல்லை….. குறையவும் இல்லை… குழப்பத்தில் வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயரவும் இல்லை…. குறையவும் இல்லை….. மாற்றமின்றி பெட்ரோல் விலை …!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயரவும் இல்லை…. குறையவும் இல்லை…. குழம்ப வைக்கும் பெட்ரோல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

கூடிகிட்டே போகுதே…! இதுக்கு ஒரு அளவே இல்லையா ? புலம்பவிடும் பெட்ரோல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

பெட்ரோல், டீசல் விலை…! மீண்டும் உயர்ந்து அதிர்ச்சி… கடுப்பான வாகன ஓட்டிகள் ..!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயரவும் இல்ல…. குறையவும் இல்ல….. மாற்றமின்றி பெட்ரோல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

விலை அப்படியே இருக்கு…! புலம்ப வைக்கும் பெட்ரோல்…. திணறும் வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

எகிறிய பெட்ரோல் விலை…! ரூ.90யை நெருங்குவதால் திக், திக்… நொந்து போன வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து 90யை நெருங்குவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல்…

ஜாலியோ ஜாலி…! விலை அப்படி இருக்கு…! குஷியான வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

பெட்ரோலும் கூடிடுச்சு…! டிசலும் கூடிடுச்சு…! நொந்து போன சாமானியர்கள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

ஹேய்..! ஜாலி ஜாலி…. விலை அப்படியே இருக்கு…. வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி ..!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

3 ஆவது நாளாக விலையில் மாற்றமின்றி… பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

2 ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விலை விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

3 ஆவது நாளாக விலையில் மாற்றமின்றி… பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விற்பனை

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்… நேற்றைய விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை…

கடந்த 7 நாட்களாக மாற்றமின்றி… தற்போது ரூ 0.02 உயர்ந்து விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை…

7 ஆவது நாளாக விலையில்… மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

6 ஆவது நாளாக… மாற்றமின்றி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

5 ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

4 ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

3 ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

2 ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

உயர்ந்து கொண்டே போகும்… பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

இன்றைய பெட்ரோல். டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்… விலையில் உயர்ந்து விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து… பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

2 ஆவது நாளாக… மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

மேலும் உயருமா? பெட்ரோல், டீசல் விலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 0.06 மற்றும் ரூ 0.16 விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 0.07 மற்றும் ரூ 0.18 விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.…

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 0.01 மற்றும் ரூ 0.07 விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.…

பெட்ரோல், டீசல் விலை… உயர்ந்து விற்பனை…மக்கள் கவலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் மக்கள் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த…

பெட்ரோல், டீசல் விலை… 2 ஆவது நாளாக எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த…

பெட்ரோல் , டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் மக்கள் கவலை. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல்…

பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைந்து விற்பனை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல்…

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்து விற்பனை… மக்கள் கவலை…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் மக்கள் அதிர்ச்சி. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் மக்கள் நிம்மதி. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல்…