“தாதா சகோப் பால்கே” விருது இவருக்கு கொடுக்கலாம் … பரிந்துரைக்கும் வைரமுத்து …!!

பாரதிராஜா பிறந்தநாளுவாழ்த்து தெரிவித்த வைரமுத்துக்கு “தாதா சகோப் பால்கே” விருது அவருக்கு கொடுக்கலாம் என பரிந்துரைசெய்துள்ளார்.  இன்று பிறந்தநாள் காணும் இயக்குநர்…