எகிறியது தங்கம் விலை… “37 ஆயிரத்தை நெருங்கியது”…. மக்கள் அதிர்ச்சி!!

சென்னையில் 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ 528 உயர்ந்து 36,960 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் 22 கேரட்…

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ 120 உயர்வு!!

சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ 120 உயர்ந்து ரூ 35,872க்கு  விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் 22…

சற்று முன்…. “உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை… அதிர்ச்சியில் மக்கள்!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.584 உயர்ந்து ரூ.36,216க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத்…

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு… ரூ 36 ஆயிரத்தை தாண்டியதால் மக்கள் அதிர்ச்சி!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.408 உயர்ந்து ரூ.36,040க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத்…

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ 200 உயர்வு!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ 200 உயர்ந்து ரூ 35,504க்கு  விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் 22…

தங்கம் விலை ரூ 448 உயர்வு… 35 ஆயிரத்தை தாண்டியது..!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ 448 உயர்ந்து ரூ 35, 136க்கு  விற்பனை செய்யபடுகிறது. சென்னையில்…

35 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் சென்ற தங்கம் விலை!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூபாய் 208 குறைந்து 34, 856க்கு  விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் 22…

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 குறைவு!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூபாய் 200 குறைந்து 35,104க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் 22 கேரட்…

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு… மீண்டும் 35 ஆயிரத்தை தாண்டியது!!

கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை ஏற்றம் இறக்கமாக இருந்து வந்தது.. இந்நிலையில் மீண்டும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது.. சென்னையில் 22…

35 ஆயிரத்துக்கும் கீழ் சரிந்த தங்கம்…!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ 400 குறைந்து ரூபாய் 34, 920 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது..…