இந்திய விமானப் படையின்(IAF) குறிக்கோள் என்ன தெரியுமா…? முழு விவரம் இதோ…!!

இந்திய விமானப்படையானது அக்டோபர் 8 1932 ஆம் வருடம் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டது. இதனை அடுத்து ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி இந்திய விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த தினம் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாக போற்றப்படுகிறது. இது…

Read more

Other Story