ஐக்கிய நாடுகள் தினம் 2023…. நோக்கம், முக்கியத்துவம் என்ன….? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்..!!

கடந்த 1948&ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி ஐக்கிய நாடுகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சாசனம் 1945-ஆம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது. உலக அமைதி மற்றும் சமத்துவத்தை நோக்கி செயல்படும் ஒரு உலகளாவிய நிறுவனம் ஐக்கிய…

Read more

Other Story