உலக தொலைக்காட்சி தினம் 2023…. கலாச்சாரத்தின் பெரும் பங்கு…. உங்களுக்கான சில தகவல்கள்..!!

உலக தொலைக்காட்சி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் 21-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டு அனைத்து உலக தொலைக்காட்சி கருத்தரங்கத்தின் பரிந்துரையின் பேரில் ஐக்கிய நாடுகள் நவம்பர் 21-ஆம் நாளை உலக தொலைக்காட்சி நாளாக அறிவித்தது. இந்த கருத்தரங்கில்…

Read more

உலக தொலைக்காட்சி தினம்…. மக்களை கவர்ந்திழுக்கும் சாதனம்… அன்றிலிருந்து இன்று வரை..!!

உலக தொலைக்காட்சி தினம் நவம்பர் மாதம் 21-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. உலக தொலைக்காட்சி தினம் என்பது தொலைக்காட்சியின் தாக்கத்தை தகவல் தொடர்பு மற்றும் தகவல் பரப்புதலுக்கான வழிமுறையாக அங்கீகரிப்பதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நாளாகும். நமது கலாச்சார பரிமாற்றத்தை வளர்ப்பதிலும், பன்முகத்தன்மையை ஊக்குவிப்பதிலும், ஜனநாயக…

Read more

உலக தொலைக்காட்சி தினம்… வரலாறும், முக்கியத்துவமும்… உங்களுக்கான தகவல்கள்…!!

உலக தொலைக்காட்சி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் 21-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டு அனைத்து உலக தொலைக்காட்சி கருத்தரங்கத்தின் பரிந்துரையின் பேரில் ஐக்கிய நாடுகள் நவம்பர் 21-ஆம் நாளை உலக தொலைக்காட்சி நாளாக அறிவித்தது. இந்த கருத்தரங்கில்…

Read more

உலக தொலைக்காட்சி தினம் 2023…. முன்னேற்றத்தில் முக்கிய பங்கு…. உங்களுக்கான சில தகவல்கள்…!!

உலக தொலைக்காட்சி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் 21-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. தொலைக்காட்சி என்பது தகவல் தொடர்பு மற்றும் உலகமயமாக்களின் சின்னமாக கருதப்படுகிறது. தொலைக்காட்சி பொழுதுபோக்கின் முக்கிய அம்சமாக கருதப்படுகிறது. தொலைக்காட்சி பொழுதுபோக்கு, கல்வி, செய்தி, அரசியல், கிசுகிசு போன்றவற்றை…

Read more

Other Story