உலக தரநிலைகள் தினம் 2023… வரலாறும், முக்கியத்துவமும் என்ன…? உங்களுக்கான சில தகவல்கள்…!!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மாதம் 14-ஆம் தேதி உலக தரநிலை தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. சர்வதேச தரநிலைகளை உருவாக்குவதில் பங்களிப்பும், உலகளாவிய தொழில்நுட்ப சமூகங்களின் முயற்சியை பாராட்டுவதற்காகவே இந்த நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. உலக தரநிலைகள் தினம் நுகர்வோர் தொழில்துறையினர் மத்தியில் உலகளாவிய பொருளாதாரத்திற்கு…

Read more

Other Story