உலக திக்கு வாய் விழிப்புணர்வு தினம் அனுசரிக்கப்படுவது எதற்காக..? வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாமே…!!

ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 22ஆம் தேதி உலக திக்கு வாய் விழிப்புணர்வு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது  வருகிறது. இந்த தினம் 1998ஆம் வருடம் தொடங்கப்பட்டது. திக்கு வாய்க்கு எதிரான கண்ணோட்டம் பலரிடமும் இருக்கிறது. உலகின் மக்கள் தொகையில் பல லட்சம் மக்கள் இதனால்…

Read more

சர்வதேச திணறல் விழிப்புணர்வு தினம் அனுசரிக்கப்படுவதன் நோக்கம் என்ன…? சிறப்பு தொகுப்பு இதோ…!!

சர்வதேச திக்குவாய் விழிப்புணர்வு தினம் அக்டோபர் 22 ஆம் தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது முதன் முதலாக 1998 ஆம் வருடம் அயர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொண்டாடப்பட்டது. உலக மக்கள் தொகையில் ஒரு சதவீதம் பேர் திக்குவாய் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள்.…

Read more

சர்வதேச திணறல் விழிப்புணர்வு தினம்: திணறல் என்பது என்ன…? இதில் நம்முடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்..??

ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 22 ஆம் தேதி சர்வதேச  திணறல் விழிப்புணர்வு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நாளில் பேச்சு திணறல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திணறல் என்பது குழந்தை பருவத்தில் தொடங்கும் பேச்சு சரளமாக இல்லாமல் இருக்கும். இது…

Read more

Other Story