தொடங்கியது ‘ஸ்புட்னிக் வி’ தடுப்பூசி… அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அறிவித்த ரஷ்யா..!!!

கொரோனாவிலிருந்து இருந்து மக்களைக் காக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ‘ஸ்புட்னிக் வி’ தடுப்பூசி வினியோகம் தொடங்கிவிட்டதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது. உலகில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில்…