சாய் பாபாவின் அற்புதம்…! வியாழன் கிழமை ரொம்ப முக்கியம்…!!

   வியாழக்கிழமை தோறும் இந்த விரதத்தை பண்ணுவதால் சாய் வின் பரிபூரண அருள் கிட்டும் …  விரதத்தை எந்த ஒரு வியாழக்கிழமை…