“சிரிக்காத  ஒருநாள் வீணானது” உலக சிரிப்பு தினத்தின் நன்மைகள் அறிவோம் வாங்க…!!

உலக சிரிப்பு தினம் மே மாதத்தில் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தினம் முதன் முதலாக ஜனவரி 10 1988 ஆம் வருடம் கொண்டாடப்பட்டது.  இந்த நாளை இந்தியாவின் மும்பை சேர்ந்த டாக்டர் மதன் கதரியா இந்த தினத்தை ஆரம்பித்து…

Read more

உலக சிரிப்பு தினம் எப்போது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது…? இதன் வரலாறு தெரிந்துகொள்வோம் வாங்க…!!

நம்முடைய ஒவ்வொருவரின் சிரிப்புக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் உலகை மாற்றும் ஒரு சக்தி இருக்கிறது . அந்த வகையில்  அக்டோபர் 6 அன்று உலக சிரிப்பு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. நேர்மறை ஆற்றல் மற்றும் வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்த கொண்டாடப்படுகிறது. நேர்மறை உணர்ச்சிகள் எப்படி ஒரு   மனிதனில்…

Read more

உலக சிரிப்பு தினம் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது….? இதுல இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்குதா..? கட்டாயம் தெரிஞ்சிக்கோங்க…!!

நம்முடைய ஒவ்வொருவரின் சிரிப்புக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் உலகை மாற்றும் ஒரு சக்தி இருக்கிறது . அந்த வகையில்  அக்டோபர் 6 அன்று உலக சிரிப்பு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. நேர்மறை ஆற்றல் மற்றும் வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்த கொண்டாடப்படுகிறது. நேர்மறை உணர்ச்சிகள் எப்படி ஒரு   மனிதனில்…

Read more

Other Story