உலக உணவு தினம் 2023.. கருப்பொருள், முக்கியத்துவம் என்ன…? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்..!!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி உலக உணவு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. உணவு பற்றாக்குறை, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, பட்டினியால் அவதிப்படும் மக்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே உலக உணவு தினத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். உலகில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் உணவு தான்…

Read more

உலக உணவு தினம் 2023…. வீடியோ மூலம் அழைப்பு விடுத்த உணவு FAO அதிகாரி…. வெளியான தகவல்…!!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி உலக உணவு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. உணவு பற்றாக்குறை, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, பட்டினியால் அவதிப்படும் மக்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே உலக உணவு தினத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். உலகில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் உணவு தான்…

Read more

Other Story