ஹிமோகுளோபின் அதிகரிக்க எளிமையான டிப்ஸ்..!!

செலவின்றி எளிய வழியால் உடலில் ஹீமோகுளோபினை அதிகரிக்க செய்யலாம். ஹீமோகுளோபின் குறைவாக இருப்பதனால் அனீமியா ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக நம் உடலில்…