தீவிரவாதி வீட்டில் அதிரடி சோதனை… பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வெடிப்பொருட்கள்…!!

டெல்லியில் சிக்கிய தீவிரவாதியின் வீட்டில் சிறப்பு போலீஸ் இன்று சோதனை மேற்கொண்டு நிறைய வெடிபொருட்களை கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்தனர். ஆகஸ்ட் 15…