“செத்துப்போன பறவையின் உடலில் ஒரு கருவி”… பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள்..!

விஜயபுரா பகுதியில் வெளிநாட்டுப் பறவையின் உடலில் மின்னணுக் கருவி பொருத்தப்பட்டு இருந்ததை பார்த்த கிராம மக்கள் பெரும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இந்தியா முழுவதும்…