திருச்சி அருகே திருவானைக்காவல் கோவிலில் தங்கப் புதையல்… 504 தங்க நாணயங்கள்!

திருச்சி அருகே திருவானைக்காவல் கோவிலில் 504 தங்க நாணயங்கள் நிறைந்த தங்கப் புதையல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சியில் பிரசித்தி பெற்ற திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர்…