அனைத்து அரசு துறைகளிலும் அதிரடி…. தமிழக அரசு சூப்பர் உத்தரவு….!!

காகிதமில்லா நிர்வாகத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை தற்போது பிறப்பித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக தமிழக அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத்…