“உலக விலங்குகள் தினம்”…. மனிதனின் வாழ்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வனவிலங்குகளை பாதுகாப்போம்…!!!

ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 4ம் தேதி உலக விலங்குகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. விலங்குகளின் அரணை உறுதி செய்வதற்கும் இயற்கையில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதேசமயம் உலக விலங்கு காதலர்கள் தினம் என்றும் இந்த…

Read more

உலக விலங்குகள் தினம் எதற்காக கொண்டாடப்பட வேண்டும்?…. இதோ முழு விவரம்….!!!

ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 4ம் தேதி உலக விலங்குகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. விலங்குகளின் அரணை உறுதி செய்வதற்கும் இயற்கையில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதேசமயம் உலக விலங்கு காதலர்கள் தினம் என்றும் இந்த…

Read more

உலக விலங்குகள் நல தினம்… இந்த நாள் கொண்டாடப்படுவதன் முக்கிய நோக்கம் என்ன….??

உலக விலங்குகள் தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் நான்காம் தேதி உலகம் முழுவதும் விலங்குகளின் நலன் தரத்தை மேம்படுத்துவது பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றது. உலக விலங்கு தினம் கொண்டாட்டம் என்பது விலங்கு நல இயக்கமாகும். உலக நாடுகள் அனைத்து விலங்குகளுக்கும் சிறந்த…

Read more

உலக விலங்குகள் நல தினம் 2023… முதன் முதலில் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?… முழு வரலாறு..!!!

உலக விலங்குகள் தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் நான்காம் தேதி உலகம் முழுவதும் விலங்குகளின் நலன் தரத்தை மேம்படுத்துவது பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றது. உலக விலங்கு தினம் கொண்டாட்டம் என்பது விலங்கு நல இயக்கமாகும். உலக நாடுகள் அனைத்து விலங்குகளுக்கும் சிறந்த…

Read more

Other Story