இந்திய விமானப்படை தினத்தின் வரலாறு தெரியுமா…? இந்த தினம் எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது..? பார்க்கலாம் வாங்க…!!!

இந்திய விமானப்படையானது அக்டோபர் 8 1932 ஆம் வருடம் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டது. இதனை அடுத்து ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி இந்திய விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த தினம் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாக போற்றப்படுகிறது. இது…

Read more

இந்திய விமானப்படை பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது எப்போது..? இதன் மிக முக்கியமான பணிகள் என்னென்ன…??

ஒவ்வொரு வருடமும் இந்திய விமானப்படை தினம் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது .அக்டோபர் எட்டாம் தேதி 1932 இல் இந்திய விமானப்படை ஆனது தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப்போரில் பர்மாவில் இருந்து ஜப்பானிய படைகள் முன்னேறியதை தடுக்கும் விதமாக  இந்திய  விமானப்படை மிக…

Read more

இந்திய விமானப் படையின்(IAF) குறிக்கோள் என்ன தெரியுமா…? முழு விவரம் இதோ…!!

இந்திய விமானப்படையானது அக்டோபர் 8 1932 ஆம் வருடம் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டது. இதனை அடுத்து ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி இந்திய விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த தினம் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாக போற்றப்படுகிறது. இது…

Read more

Other Story