முஹுரத் வர்த்தகம் என்றால் என்ன…? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்..!!

பங்கு சந்தைகள் தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறப்பு குறியீட்டு வர்த்தக அமர்வை நடத்துகிறது. இது முஹுரத் வர்த்தகம் என அழைக்கப்படுகிறது. சம்வத் எனப்படும் பாரம்பரிய இந்து கணக்கில் ஆண்டின் தொடக்கத்தை குறிக்க ஒரு மணி நேரம் அமர்வு மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில்…

Read more

பாரம்பரிய நிகழ்வு… முஹுரத் வர்த்தகத்தின் வரலாறு… சில தகவல்கள்..!!

ஆறு தசாப்தங்களுக்கு முன்பு முஹுரத் வர்த்தகத்தின் பாரம்பரியம் பிறந்தது. இது கடந்த 1957-ஆம் ஆண்டு பாம்பே பங்கு சந்தையில் தொடங்கியது. இதனையடுத்து 1992-ஆம் ஆண்டு முன்னேற்றம் அடைந்தது. தேசிய பங்கு சந்தையும் இந்த நல்ல நடைமுறையை ஏற்றுக் கொண்டது. ஒவ்வொரு தீபாவளியும்…

Read more

1 மணி நேர முஹுரத் வர்த்தகத்தில் என்ன நடக்கும்…? புதிய முதலீட்டார்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு…!!

முஹுரத் வர்த்தகத்தின் போது 1 மணி நேரம் முதலீட்டாளர்களும், பங்குதாரர்களும் தங்களுக்கு தேவையான பங்குகளை நிர்ணயம் செய்வார்கள். முஹுரத் வர்த்தகம் ஒரு புது தொடக்கத்தை குறிக்கும் பாரம்பரியமாக கருதப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் முகரத் வர்த்தகத்தின் போது தங்களது பங்குகளை வாங்கினால் அதிர்ஷ்டமும் செல்வமும்…

Read more

Other Story