உலக போலியோ தினம் 2023…. அதன் வரலாறும், முக்கியத்துவமும் என்ன…? உங்களுக்கான சில தகவல்கள்..!!

ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் 24-ஆம் தேதி உலகப் போலியோ தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் போலியோ நோயின் அபாயங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். இளம் பிள்ளைவாதம் என்னும் போலியோ நோய்க்கு எதிராக முதலில் வெற்றிகரமாக தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தவர் ஜோனஸ் சால்க்.…

Read more

Other Story