திருச்சியை 2ஆவது தலைநகர் ஆக்குங்க – அமைச்சர்களுக்குள் மோதல் …!!

சமீபத்தில் மதுரையை தமிழகத்தின் இரண்டாவது தலைநகராக ஆக மாற்ற வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார், அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு…