இந்தியாவின் 14-வது குடியரசு தலைவர்…. திரு.ராம்நாத் கோவிந்தின் அரசியல் வாழ்க்கை ஓர் பார்வை…!!

இந்தியாவின் 14-வது குடியரசு தலைவரான ராம்நாத் கோவிந்த் கடந்த 1945-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி பிறந்தார். இவர் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு வரை பீகார் மாநிலத்தின் ஆளுநராக இருந்துள்ளார். இதனையடுத்து 2017-ஆம் ஆண்டு…

Read more

Other Story