காவல் வீரவணக்க நாளின்(அக்டோபர் 21) வரலாறு தெரியுமா…? இதோ தெரிஞ்சிக்கலாமா…!!

1962 ஆம் ஆண்டு மோதலுக்கு முன் இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே பதட்டங்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியபோது,  1959-ம் வருடம் அக்டோபர் 21-ம் தேதி லடாக் பகுதியில் “ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ்” என்ற இடத்தில் சீன ராணுவ வீரர்கள்  நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் மத்திய பாதுகாப்புப்…

Read more

காவலர் வீர வணக்க நாளின் முக்கியத்துவம் என்ன…? இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுவது எதற்காக…? சிறப்பு தொகுப்பு இதோ..!!

1962 ஆம் ஆண்டு மோதலுக்கு முன் இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே பதட்டங்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியபோது,  1959-ம் வருடம் அக்டோபர் 21-ம் தேதி லடாக் பகுதியில் “ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ்” என்ற இடத்தில் சீன ராணுவ வீரர்கள்  நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் மத்திய பாதுகாப்புப்…

Read more

Other Story