உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம்…. அதன் முக்கியத்துவம் என்ன…? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்…!!

உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மாதம் 17ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1987-ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகரில் இருக்கும் மனித உரிமைகள் விடுதலைக்கான சதுக்கத்தில் ஒரு லட்சம் மக்கள் திரண்டனர். அவர்கள் பசி, வறுமை,…

Read more

Other Story