இன்றைய(02.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

02-06-2020,வைகாசி 20, செவ்வாய்க்கிழமை. இராகு காலம் மதியம் 03.00-04.30 எம கண்டம் காலை 09.00-10.30 குளிகன் மதியம் 12.00-1.30. இன்றைய ராசிப்பலன் –  02.06.2020 மேஷம் உங்களுக்கு…

நாளைய(02.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

02-06-2020,வைகாசி 20, செவ்வாய்க்கிழமை. இராகு காலம் மதியம் 03.00-04.30 எம கண்டம் காலை 09.00-10.30 குளிகன் மதியம் 12.00-1.30. நாளைய ராசிப்பலன் –  02.06.2020 மேஷம் உங்களுக்கு…

இன்றைய(01.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

01-06-2020, வைகாசி 19, திங்கட்கிழமை. இராகு காலம் காலை 07.30 -09.00 எம கண்டம்- 10.30 – 12.00 குளிகன்- மதியம் 01.30-03.00. இன்றைய…

நாளைய(01.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

01-06-2020, வைகாசி 19, திங்கட்கிழமை. இராகு காலம் காலை 07.30 -09.00 எம கண்டம்- 10.30 – 12.00 குளிகன்- மதியம் 01.30-03.00. நாளைய…

இன்றைய(31.05.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

31-05-2020, வைகாசி 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை. இராகு காலம் – மாலை 04.30 – 06.00 எம கண்டம் – பகல் 12.00 – 01.30…

நாளைய(31.05.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

31-05-2020, வைகாசி 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை. இராகு காலம் – மாலை 04.30 – 06.00 எம கண்டம் – பகல் 12.00 – 01.30…

இன்றைய(30.05.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

30-05-2020, வைகாசி 17, சனிக்கிழமை. இராகு காலம் – காலை 09.00-10.30 எம கண்டம் மதியம் 01.30-03.00 குளிகன் காலை 06.00-07.30 இன்றைய ராசிப்பலன் – 30.05.2020…

நாளைய(30.05.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

30-05-2020, வைகாசி 17, சனிக்கிழமை. இராகு காலம் – காலை 09.00-10.30 எம கண்டம் மதியம் 01.30-03.00 குளிகன் காலை 06.00-07.30 நாளைய ராசிப்பலன் – 30.05.2020…

இன்றைய(29.05.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

29-05-2020, வைகாசி 16, வெள்ளிக்கிழமை. இராகு காலம் – பகல் 10.30-12.00 எம கண்டம்-  மதியம் 03.00-04.30 குளிகன் காலை 07.30 -09.00. இன்றைய…

நாளைய(29.05.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

29-05-2020, வைகாசி 16, வெள்ளிக்கிழமை. இராகு காலம் – பகல் 10.30-12.00 எம கண்டம்-  மதியம் 03.00-04.30 குளிகன் காலை 07.30 -09.00. நாளைய…