ஜினான் ஓபன்: காலிறுதியில் இந்தியாவின் பிரஜ்னேஷ்…!!!

ஜினான் ATP ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி காலிறுதி சுற்றுக்கு இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் பிரஜ்னேஷ் குணேஸ்வரன் தகுதி பெற்றுள்ளார். முன்னணி வீரர் பிரஜ்னேஷ் நேற்று நடைபெற்ற நாக் அவுட்

Read more