வாகனங்களுக்கு வண்ண நம்பர் பிளேட் கொடுக்கப்படுவது எதனால்?…. இதோ விளக்கம்….!!!

உலக அளவில் மக்கள் மத்தியில் வாகன பயன்பாடு என்பது அதிகரித்து விட்டது. அப்படி பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களில் ஒவ்வொரு வாகனங்களுக்கும் வண்ண நம்பர் பிளேட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதற்கான விளக்கம் என்ன என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். வெள்ளை பலகையில் கருப்பு எண் எழுதப்பட்டிருந்தால்…

Read more

Other Story