கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த…. உலகிலேயே அதிக வருஷம் வாழ்ந்த நபர் மரணம்….

கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற உலகிலேயே அதிக வயதான முதியவர் மரணமடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சடுர்நினோ டி லா ஃபுயன்டே என்ற 112 வயது…