பெட்ரோல் விலை…! ”கூடவும் இல்லை”…. ”குறைவும் இல்லை”…. எதிர்பார்ப்பில் வாகன ஓட்டிகள் ..!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயர்ந்துடுச்சு….. உயர்ந்துடுச்சு…. புலம்பவிடும் விலை…. கடுப்பில் வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த…

பெட்ரோல் – டீசல் விலை…! உயரவும் இல்லை….. குறையவும் இல்லை… குழப்பத்தில் வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயரவும் இல்லை…. குறையவும் இல்லை….. மாற்றமின்றி பெட்ரோல் விலை …!!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயரவும் இல்லை…. குறையவும் இல்லை…. குழம்ப வைக்கும் பெட்ரோல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

கூடிகிட்டே போகுதே…! இதுக்கு ஒரு அளவே இல்லையா ? புலம்பவிடும் பெட்ரோல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

பெட்ரோல், டீசல் விலை…! மீண்டும் உயர்ந்து அதிர்ச்சி… கடுப்பான வாகன ஓட்டிகள் ..!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

உயரவும் இல்ல…. குறையவும் இல்ல….. மாற்றமின்றி பெட்ரோல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விலை …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

விலை அப்படியே இருக்கு…! புலம்ப வைக்கும் பெட்ரோல்…. திணறும் வாகன ஓட்டிகள் …!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…