விரைவில் வரவிருக்கிறான் “அக்னி அசுரன்”…!!

ஹாலிவுட் படமான பையர் டுவிஸ்டர் தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அக்னி அசுரனாக வெளியாக உள்ளது. வெற்றி பெற்ற பல ஹாலிவுட் படங்கள் தமிழில்…