129 ஆண்டுகளுக்கு பின் தென்பட்ட அரியவகை பாம்பு… வைரலாகும் போட்டோ..!!

அழிந்துவிட்டதாக நினைத்த பாம்பு வகை ஒன்று 129 வருடம் கழித்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது பாம்பு வகைகளில் ஏராளமான வகைகள் உள்ளது. அதில் அரிய வகை…