பி.வி சிந்துவின் பாசத்தால் உருகிய… வெள்ளி வென்ற தைவான் வீராங்கனை உருக்கம்…!!!!

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் மகளிர் பேட்மிட்டன் ஒற்றையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை பண்ணுவாயாடை சூ இங், பி.வி சிந்து தன்னை…