கன்னி ராசிக்கு…எண்ணிய காரியங்கள் நடக்கும்….பொறுமையாக இருங்கள்..!!

கன்னி ராசி அன்பர்களே..! இன்று இஷ்டத்திற்கு மாறாக எண்ணிய காரியங்கள் அனைத்துமே சிறப்பாகவே நடக்கும். வீண் வழக்குகளை ஒத்தி போடுவது ரொம்ப…