“பண்டிகை காலம்” கிடுகிடுவென உயர்ந்த சிலிண்டர் விலை…. அதிர்ச்சியில் வணிகர்கள்….!!

பண்டிகை காலம் நெருங்கும் வேலையில் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்ந்துள்ளதால் வியாபாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில மாதங்களாக ஒவ்வொரு மாதமும்…