வரலாற்றில் இன்று செப்டம்பர் 20…!!

இன்றைய தினம் : 2019 செப்டம்பர் 20 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 263_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 264_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 102 நாட்கள் உள்ளன.   இன்றைய தின

Read more

வரலாற்றில் இன்று செப்டம்பர் 19…!!

இன்றைய தினம் : 2019 செப்டம்பர் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 262_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 263_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 103 நாட்கள் உள்ளன.   இன்றைய தின

Read more

வரலாற்றில் இன்று செப்டம்பர் 18…!!

இன்றைய தினம் : 2019 செப்டம்பர் 18 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 261_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 262_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 104 நாட்கள் உள்ளன.   இன்றைய தின

Read more

#HappyBirthdayModi : ”குஜராத் மோடியின் அலை” இந்திய பிரதமராக்கியது…!!

குஜராத் முதல்வராக இருந்த மோடியின் அலை அவரை இந்திய பிரதமராக்கியது. குஜராத் முதல்வராக அடுத்தடுத்ததாக தேர்வாகிய மோடி குஜராத்தின் மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்தினார்.இதனால் அவரின் பெயர் இந்தியளவில்

Read more

வரலாற்றில் இன்று செப்டம்பர் 17…!!

இன்றைய தினம் : 2019 செப்டம்பர் 17 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 260_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 261_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 105 நாட்கள் உள்ளன.   இன்றைய தின

Read more

வரலாற்றில் இன்று செப்டம்பர் 16…!!

இன்றைய தினம் : 2019 செப்டம்பர் 16 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 259_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 260_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 106 நாட்கள் உள்ளன.   இன்றைய தின

Read more

விஸ்வேஸ்வரய்யா_வுக்கு கிடைத்த விருது மற்றும் கௌரவிப்பு….!!

உலக நாடுகள் முழுவதும் வெவ்வேறு நாட்களில் தனித்தனியே பொறியாளர் தினமானது  கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 15_ஆம் தேதி இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.Sir பட்டம் இந்தியரும்

Read more

யாருக்கானது…? பொறியியல் தினம்…. என்ன செய்தார் விஸ்வேஸ்வரய்யா …!!

அன்னையர் தினம் , தந்தையர் தினம் , நண்பர்கள் தினம் வரிசையில் இன்று இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்படுவது தான் பொறியியல் தினம்.பொறியியலில் ஆர்வம் உள்ள அனைவர்களும் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இன்று 

Read more

ஏன் பொறியாளர்கள் தினம் கொண்டாடுகின்றோம்….!!

இன்று இந்தியாவில் பொறியாளர்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. அதை ஏன் கொண்டாடுகின்றோம் என்று காண்போம். உலக நாடுகள் முழுவதும் வெவ்வேறு நாட்களில் தனித்தனியே பொறியாளர் தினமானது  கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில்

Read more

வரலாற்றில் இன்று செப்டம்பர் 15…!!

இன்றைய தினம் : 2019 செப்டம்பர் 15 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 258_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 259_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 107 நாட்கள் உள்ளன.   இன்றைய தின

Read more