நாளைய(03.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

03-07-2020, ஆனி 19, வெள்ளிக்கிழமை இராகு காலம் – பகல் 10.30-12.00 எம கண்டம்-  மதியம் 03.00-04.30 குளிகன் காலை 07.30 -09.00. நாளைய ராசிப்பலன் –  03.07.2020 மேஷம் மற்றவர்களிடம்…

இன்றைய(02.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

02-07-2020, ஆனி 18, வியாழக்கிழமை. இராகு காலம் – மதியம் 01.30-03.00 எம கண்டம்- காலை 06.00-07.30 குளிகன் காலை 09.00-10.30. இன்றைய ராசிப்பலன் –  02.07.2020…

நாளைய(02.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

02-07-2020, ஆனி 18, வியாழக்கிழமை. இராகு காலம் – மதியம் 01.30-03.00 எம கண்டம்- காலை 06.00-07.30 குளிகன் காலை 09.00-10.30. நாளைய ராசிப்பலன் –  02.07.2020…

இன்றைய(01.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

01-07-2020, ஆனி 17, புதன்கிழமை. இராகு காலம் மதியம் 12.00-1.30 எம கண்டம் காலை 07.30-09.00 குளிகன் பகல் 10.30 – 12.00. இன்றைய…

நாளைய(01.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

01-07-2020, ஆனி 17, புதன்கிழமை. இராகு காலம் மதியம் 12.00-1.30 எம கண்டம் காலை 07.30-09.00 குளிகன் பகல் 10.30 – 12.00. நாளைய…

இன்றைய(27.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

27-06-2020, ஆனி 13, சனிக்கிழமை. இராகு காலம் – காலை 09.00-10.30 எம கண்டம் மதியம் 01.30-03.00 குளிகன் காலை 06.00-07.30. இன்றைய ராசிப்பலன் – 27.06.2020…

நாளைய(27.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

27-06-2020, ஆனி 13, சனிக்கிழமை. இராகு காலம் – காலை 09.00-10.30 எம கண்டம் மதியம் 01.30-03.00 குளிகன் காலை 06.00-07.30. நாளைய ராசிப்பலன் – 27.06.2020…

இன்றைய(26.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

26-06-2020, ஆனி 12, வெள்ளிக்கிழமை. இராகு காலம் – பகல் 10.30-12.00 எம கண்டம்-  மதியம் 03.00-04.30 குளிகன் காலை 07.30 -09.00. இன்றைய…

நாளைய(26.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

26-06-2020, ஆனி 12, வெள்ளிக்கிழமை. இராகு காலம் – பகல் 10.30-12.00 எம கண்டம்-  மதியம் 03.00-04.30 குளிகன் காலை 07.30 -09.00. நாளைய…

இன்றைய(23.06.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

23-06-2020, ஆனி 09, செவ்வாய்க்கிழமை. இராகு காலம் மதியம் 03.00-04.30 எம கண்டம் காலை 09.00-10.30 குளிகன் மதியம் 12.00-1.30. இன்றைய ராசிப்பலன் –  23.06.2020 மேஷம்…