மேஷ இராசிக்கு…”தொழில் வியாபாரம் சிறப்பாக இருக்கும்”… பேசும்பொழுது கவனமாகவே பேசுங்கள்…..!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே…!!  இன்று உங்கள் மனதில் அன்பும் கருணையும் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுக்கு இன்று உதவிகளைச் செய்வீர்கள். தொழில் வியாபாரம் சிறப்பான வகையில் இருக்கும். பண பரிவர்த்தனையில்

Read more

மேஷம் முதல் மீனம் வரை….. ”எந்த ராசிக்கு இன்று அதிஷ்டம்”..!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே…!!  இன்று உங்கள் மனதில் அன்பும் கருணையும் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுக்கு இன்று உதவிகளைச் செய்வீர்கள். தொழில் வியாபாரம் சிறப்பான வகையில் இருக்கும். பண பரிவர்த்தனையில்

Read more

மேஷ இராசிக்கு… “ஆபரணங்கள் வாங்கும் யோகம்”… தெய்வீக சிந்தனை அதிகமாகும்…!!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே..!!  இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கூடும் நாளாக இருக்கும். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் இன்று மாறுவார்கள். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் அனுபவம் மிக்க

Read more

மேஷம் முதல் மீனம் வரை….. ”எந்த ராசிக்கு இன்று அதிஷ்டம்”..!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே..!!  இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கூடும் நாளாக இருக்கும். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் இன்று மாறுவார்கள். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் அனுபவம் மிக்க

Read more

மேஷ இராசிக்கு… “முயற்சிகள் சாதகமான பலனை கொடுக்கும்”… கவனம் தேவை…!!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே..!!  இன்று உங்கள் மனதில் நல்ல சிந்தனை அதிகரிக்கும். தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு இயன்ற அளவில் உதவிகளை புரிவீர்கள். தொழிலில் உற்பத்தி, விற்பனை சிறப்பாக இருக்கும்.

Read more

மேஷம் முதல் மீனம் வரை….. ”எந்த ராசிக்கு இன்று அதிஷ்டம்”..!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே..!!  இன்று உங்கள் மனதில் நல்ல சிந்தனை அதிகரிக்கும். தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு இயன்ற அளவில் உதவிகளை புரிவீர்கள். தொழிலில் உற்பத்தி, விற்பனை சிறப்பாக இருக்கும்.

Read more

மேஷ இராசிக்கு… “சிரித்து பேசும் நண்பர்களால் சிக்கல்கள்”… எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கவனமாக மேற்கொள்ளுங்கள்…!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே….!!  இன்று நீங்கள் ஆதாயத்தை விட விரயங்கள் கூடும் நாளாக இருக்கும். அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது ரொம்ப சிறப்பு. சிரித்து பேசும் நண்பர்களால்

Read more

மேஷம் முதல் மீனம் வரை….. ”எந்த ராசிக்கு இன்று அதிஷ்டம்”..!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே….!!  இன்று நீங்கள் ஆதாயத்தை விட விரயங்கள் கூடும் நாளாக இருக்கும். அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது ரொம்ப சிறப்பு. சிரித்து பேசும் நண்பர்களால்

Read more

மேஷ இராசிக்கு “ஆரவாரம் தவிர்ப்பது நல்லது “…..!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே….!!   இன்று நீங்கள் ஆரவாரம் தவிர்ப்பதால் அன்றாட பணி சரியாக நிறைவேறும். தொழில் வியாபாரம் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு மாற்று உபாயம் உதவும். பண வரவை

Read more

மேஷம் முதல் மீனம் வரை….. ”எந்த ராசிக்கு இன்று அதிஷ்டம்”….!!

மேஷ ராசி அன்பர்களே….!!   இன்று நீங்கள் ஆரவாரம் தவிர்ப்பதால் அன்றாட பணி சரியாக நிறைவேறும். தொழில் வியாபாரம் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு மாற்று உபாயம் உதவும். பண வரவை

Read more