3 வயதில் மாதவிடாய், 5 வயதில் குழந்தை பெற்றெடுத்த சிறுமி… மருத்துவத்தால் நிரூபிக்கபட்ட உண்மை….!!!

1939 ஆம் ஆண்டு லினா மடினாவுக்கு ஐந்து வயதாக இருக்கும்போது அவருடைய வயிறு வளர்ந்துள்ளதை மருத்துவர்கள் பரிசோதித்து கர்ப்பமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர். ஆரம்பத்தில் அவருடைய வயிறு வளர்ந்ததை பார்த்த பெற்றோர்கள் அவருக்கு வயிற்றில் கட்டி இருப்பதாக நினைத்த நிலையில் நாளடைவில் வயிறு…

Read more