அதிநவீன செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்திய இஸ்ரேல்….!!

எதிரி நாடுகளை துல்லியமாக கண்காணிக்கும் அதிநவீன செயற்கைகோளை இஸ்ரேல் அரசு  விண்ணில் ஏவியுள்ளது. ஈரான் அரசு அணு ஆயுத சோதனையில் ஈடுபடுவதை…