கொரோனா தடுப்பு மருந்து ரெடி …உற்பத்தியை தொடங்கிய ரஷ்யா..!!

ரஷ்யா, ஸ்புட்னிக் v  என்ற கொரோன தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்துள்ள நிலையில் அதனை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.…