3 குட்டி கற்களுக்கு….. ரூ35,00,000 சன்மானம்….. அடிச்சது LUCK….. செல்வந்தரான சுரங்க தொழிலாளி….!!

மத்திய பிரதேசத்தில் தொழிலாளி ஒருவர் ஒரே நாளில் லட்சாதிபதி ஆன சம்பவம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது. மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின்…