தமிழகத்தில் ஒமிக்ரான் இல்லை…! அமைச்சர் சொன்ன சூப்பர் தகவல்…!!

தமிழகத்தில் இதுவரை ஒமைக்ரான் தொற்று இல்லை என்றும், இந்நோய் பற்றி பெரிய அளவில் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர்…