ஜூனியர் ரெட் கிராஸ் சார்பில்… நடுநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி முகாம்…!!!!!

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நடுநிலை பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி முகாமை பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், மாவட்ட முதன்மை கல்வி…