ஹாங்காங்: புதிய தலைவராக ஜான் லீ தேர்வு…. வெளியான அறிவிப்பு….!!!!!

ஹாங்காங்கின் புது தலைவராக ஜான் லீ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதில் ஹாங்காங் இங்கிலாந்தின் காலனியாக செயல்பட்டு வந்தது. எனினும் கடந்த 1997ஆம் வருடம்…