முதல் நாளே வா… உடைந்து விழுந்த பேருந்தின் கண்ணாடி..!!

ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு முதல் நாள் இயக்கப்பட்ட பேருந்தின் ஓரத்தில் இருந்த ஜன்னல் கண்ணாடி உடைந்து விழுந்தது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு…