உலகிலேயே மிகவும் பெரிதான பாம்புகள்… தோள்களில் சுமந்துகொண்டு இளைஞர் நடனம்…!!!

இந்தோனேசிய நாட்டில் ஒரு இளைஞர் இரண்டு பெரிய பாம்புகளை தன் தோள்பட்டையில் வைத்துக்கொண்டு நடனமாடியிருக்கிறார். உலகிலேயே மிகவும் பெரிதான பாம்பாகக் கருதப்படும்…