தமிழக கல்லூரிகளில்….. இனி இதுதான் வழக்கம்….. அரசாணை வெளியிட்ட அரசு…. துள்ளி குதிக்கும் மாணவர்கள்….!!

தமிழகத்தில் அரசு கல்லூரிகளில் இரண்டு ஷிப்ட் முறையை ஒரே ஷிப்ட் ஆக மாற்றி தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான…